Công ty Nhật Cường Software nạp năng lượng cùng Vitamin Day tháng 8

Vào mỗi tháng, Công ty Nhật Cường Software đều tổ chức tiệc VitaminDay để chúc mừng sinh nhật NCers có sinh nhật trong tháng cũng như là c...